Swarovski Vintage Set White Rhodium Plating 5062148

  • $199.00